Välj typ av objekt som ditt ärende gäller genom att klicka på rätt bild.

Är ditt ärende akut ber vi dig ringa, på kontorstid tel. 0250-55 21 76 och övrig tid på tel. 020-30 23 44.

SKOLA

FÖRSKOLA

FRITIDSANLÄGGNINGAR

OMSORGSBOENDE

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

OLAB LOKAL

OBAB LOKAL